bootstrap modal

YAYASAN EHWAL SISWAZAH (YES)

"Membangun Siswazah Usahawan"

Anda bakal graduan IPTA,IPTS, TVET atau IPT Luar Negara? Sudah graduate atau bakal graduate? Berminat menjadi usahawan? Sertai YES! Graduate Entrepreneur Club (YGEC). YGEC menyediakan pelbagai program keilmuan, kemahiran, pemerolehan modal, pemerolehan peluang niaga dan khidmat mentor niaga. Klik DAFTAR.

Mobirise

PENGENALAN

Diaktifkan pada tahun 2017, sebagai sebuah badan amanah , Yayasan Ehwal Siswazah (YES!) kini melakarkan misi “Membangun Siswazah Usahawan” yang berdaya saing, berdaya tahan dan berdaya maju.

ORGANISASI

YES! kini dipimpin oleh sebuah Panel Penasihat dan Jemaah Pengarah terdiri daripada Sarjana, Usahawan, Profesional dan Aktivis Masyarakat. Sebuah Sekretariat Keusahawanan Siswazah sepenuh masa kini beroperasi di Kuala Lumpur sementara Majlis Keusahawanan Siswazah Negeri-negeri diusahakan penubuhannya secara berperingkat. Bergantung kepada keperluan, Majlis Keusahawanan Siswazah Daerah turut diwujudkan apabila ada permintaan oleh Siswazah usahawan setempat.

Mobirise

SASARAN

Kumpulan sasaran YES! terdiri daripada kelompok berikut:-

> Bakal Siswazah dan Siswazah IPTS
> Bakal Siswazah dan Siswazah IPTA
> Siswazah TVET
> Siswazah Seberang Laut
 

PROGRAM

Mobirise

KERJASAMA UNIVERSITI-INDUSTRI

Program ini menggalakkan diskusi dua-hala dan pelbagai hala bagi mengeratkan kerjasama Industri dan Universiti untuk memupuk budaya keusahawanan dikampus serta memberi peluang kepada bakal siswazah mencebur diri di dalam bidang perniagaan.

RUJUKAN VIRTUAL

Program ini melibatkan penyediaan buku panduan keusahawanan, kertas kerja niaga dan risalah-risalah, direktori usahawan alumni dan video peluang niaga untuk rujukan bakal siswazah yang berminat untuk berniaga. Kesemua maklumat tersebut dipaparkan scara virtual menerusi laman web YES!

Mobirise

PROMOSI

Konvesnyen Keusahawanan Siswazah, Karnival Usahawan Kampus, Wacana Niaga Kampus, Pertandingan Idea Niaga, Jelajah Niaga , Klinik ABC Niaga, Khemah Keusahawanan, Jaringan Keusahawanan Siswazah Serantau dan Skim Anugerah Tunas Usahawan merupakan beberapa aktiviti promosi yang dilaksanakan.

MENTOR

YES! turut menyediakan khidmat mentor usahawan yang bakal memperkukuhkan proses pembangunan siswazah usahawan yang berdaya saing, berdaya tahan dan berdaya maju,

Mentor yang disediakan diklusterkan kepada kategrori berikut :- 
• Kluster ekonomi baru (digital, biotek, dll)
• Kluster ekonomi tradisi ( kosmetik, peruncitan, pengangkutan, dsbnya)
• Kluster Usahawan professional (peguam, dokotor, jurutera, dll)
• Kluster Usahawan sosial (tadika, taska, pusat tuition, dsbnya) 

Mobirise

TABUNG KEUSAHAWANAN

Program ini menggalakkan diskusi dua-hala dan pelbagai hala bagi mengeratkan kerjasama Industri dan Universiti untuk memupuk budaya keusahawanan dikampus serta memberi peluang kepada bakal siswazah mencebur diri di dalam bidang perniagaan.

KEMASKINI

Alumni, Siswazah dan Bakal Siswazah Usahawan adalah dialu-alukan menyampaikan berita berkaitan pelbagai aktiviti, kisah-kisah kejayaan, kata-kata inspirasi bagi merangsang budaya niaga berdaya saing dikampus dan di luar kampus melibatkan siswazah usahawan.

Pertanyaan

Sekretariat YES
No 303A, Lorong Perak, Melawati Square Business Centre,
Taman Melawati, 53300 Kuala Lumpur

Phone: +603-4147 4033
Email: info@yayasanehwalsiswazah.org

© Copyright 2017  Yayasan Ehwal Siswazah - All Rights Reserved